Minh Thu adalah dari Universiti Pendidikan Teknikal